Menu
  • Gói phổ thông
  • Gói thương mại

Cá Nhân 1

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 2GB

Băng thông 40GB

Email POP3/webmail 60

Subdomain 30

MSSQL 2005/2008 2

MySQL5 3

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 183.300

Chi phí/năm 2.200.000

Cá Nhân 2

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 3GB

Băng thông 70GB

Email POP3/webmail 160

Subdomain 60

MSSQL 2005/2008 4

MySQL5 4

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 275.000

Chi phí/năm 3.300.000

Doanh nghiệp nhỏ

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 5GB

Băng thông 160GB

Email POP3/webmail 220

Subdomain 80

MSSQL 2005/2008 10

MySQL5 10

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 375.000

Chi phí/năm 4.500.000

Doanh nghiệp lớn

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 7GB

Băng thông 280GB

Email POP3/webmail KGH

Subdomain 120

MSSQL 2005/2008 15

MySQL5 15

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 483.300

Chi phí/năm 5.800.000

TM Điện Tử

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 10GB

Băng thông 500GB

Email POP3/webmail KGH

Subdomain 400

MSSQL 2005/2008 35

MySQL5 35

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 583.300

Chi phí/năm 7.000.000

Cao cấp

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 12GB

Băng thông 700GB

Email POP3/webmail KGH

Subdomain KGH

MSSQL 2005/2008 35

MySQL5 35

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 683.300

Chi phí/năm 8.200.000

Thương Mại 1

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 16GB

Băng thông 900GB

Email POP3/webmail KGH

Subdomain KGH

MSSQL 2005/2008 80

MySQL5 80

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 833.300

Chi phí/năm 10.000.000

Thương Mại 2

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 20GB

Băng thông 10000GB

Email POP3/webmail KGH

Subdomain KGH

MSSQL 2005/2008 110

MySQL5 110

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 1000.000

Chi phí/năm 12.000.000

Thương Mại 3

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 30GB

Băng thông KGH

Email POP3/webmail KGH

Subdomain KGH

MSSQL 2005/2008 300

MySQL5 300

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 1.316.000

Chi phí/năm 15.800.000

Thương Mại 4

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 50GB

Băng thông KGH

Email POP3/webmail KGH

Subdomain KGH

MSSQL 2005/2008 KGH

MySQL5 KGH

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 1.916.000

Chi phí/năm 23.000.000

Thương Mại 5

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 70GB

Băng thông KGH

Email POP3/webmail KGH

Subdomain KGH

MSSQL 2005/2008 KGH

MySQL5 KGH

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 2.500.000

Chi phí/năm 30.000.000

Thương Mại 6

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 100GB

Băng thông KGH

Email POP3/webmail KGH

Subdomain KGH

MSSQL 2005/2008 KGH

MySQL5 KGH

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 3.500.000

Chi phí/năm 42.000.000

backtop
Gọi điện SMS Chỉ Đường
Chat Facebook với Chúng tôi